Projekt bez tytułu

Termin na wdrożenie wewnętrznych kanałów sygnalizowania

Wdrożenie systemu zgłaszania nieprawidłowości przez podmioty prawne w sektorze publicznym i prywatnym zatrudniające co najmniej 50 pracowników stanie się już niedługo obowiązkiem prawnym wynikającym z regulacji krajowych implementujących unijną dyrektywę z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Dyrektywa określa minimalne standardy w zakresie ustanowienia kanałów oraz procedur informowania o nieprawidłowościach oraz ochrony sygnalistów przed działaniami odwetowymi.

Państwa członkowskie na wdrożenie przepisów krajowych mają czas do 17 grudnia 2021 r. Jest to termin nie tylko na uchwalenie wewnętrznych przepisów prawa krajowego, ale także na wejście ich w życie. Innymi słowy do 17 grudnia 2021 r. powinien upłynąć także okres vacatio legis i ustanowione normy powinny zacząć obowiązywać. Jeśli Polska implementowałaby dyrektywę zgodnie z terminem, oznaczałoby to, że podmioty publiczne i prywatne powinny do 17 grudnia 2021 r. wdrożyć u siebie procedury sygnalizacji.

W drodze wyjątku dyrektywa przewiduje, że co do podmiotów prawnych sektora prywatnego zatrudniających od 50 do 249 pracowników, państwa członkowskie wprowadzają przepisy krajowe do dnia 17 grudnia 2023 r. w zakresie obowiązku ustanowienia kanałów wewnętrznych.

Termin na wdrożenie aplikacji sygnalizacji przez podmioty prywatne.

Pracodawcy powinni przygotować się do ustanowienia wewnętrznych systemów sygnalizacji, gdyż nie wiadomo czy rząd nie uchwali przepisów ustawowych na ostatnią chwilę, pozostawiając biznesowi minimalny okres na dostosowanie się do nowych regulacji.

Rekomendujemy wcześniejsze wprowadzenie do wewnątrzzakładowych regulacji prawa pracy kanału zgłaszania nieprawidłowości, co pozwoli na mądre i przemyślane zarządzanie systemem sygnalizacji. Wcześniejsze wdrożenie procedur sygnalizacji, pozwoli zyskać czas na edukację pracowników i kadry zarządzającej, tak, by system sygnalizacji był przydatnym narzędziem optymalizacji działań Twojej firmy, a nie tylko wypełnieniem obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Źródło: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, PE/78/2019/REV/1, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L1937&qid=1584544650227&from=PL.

Zapisz się do naszego newslettera

Ostatnie wpisy na blogu

aplikacja sygnalisty

Szukasz aplikacji do zgłaszania naruszeń?

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.